BIODATA PEMILIK

OWNER 1

Nama                                    : M Abdul Basith

Tempat/Tanggal Lahir      : Subang, 29 April 1998

Agama                                  : Islam

Jenis Kelamin                     : Laki – laki

Fak/Jurusan                        : Fakultas Teknologi Informasi  Elektro

Perguruan Tinggi              : Universitas Teknologi Yogyakarta

E-mail                                  :  Moch.bazith04@gmail.com

OWNER 2

Nama                                  : Pegy Olivia D N

Tempat/Tanggal Lahir     : Magetan, 18 Agustus 1999

Agama                                 : Islam

Jenis Kelamin                    : Perempuan

Fak/Jurusan                       : Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro

Perguruan Tinggi             : Universitas Teknologi Yogyakarta

E-mail                                 : pegyoliviadheanty816@gmail.com

OWNER 3

Nama                                 : Dini prawesthi

Tempat/tanggal Lahir    : Kebumen, 21 Januari 2000

Agama                               : Islam

Jenis kelamin                   : Perempuan

Fak/Jurusan                      : Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro

Perguran Tinggi              : Univeritas Teknologi Yogyakarta

E-mail                                : Dinipwt21@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *