BIODATA PEMILIK

OWNER 1

Nama                              : M Abdul Basith

Tempat/Tanggal Lahir : Subang, 29 April 1998

Agama                             : Islam             

Jenis Kelamin                : Laki – laki 

Fak/Jurusan                    : Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro

Perguruan Tinggi          : Universitas Teknologi Yogyakarta

E-mail                              : Moch.bazith04@gmail.com

OWNER 2

Nama                               : Pegy Olivia D N 

Tempat/Tanggal Lahir :  Magetan, 18 Agustus 1999

Agama                             : Islam

Jenis Kelamin                : Perempuan

Fak/Jurusan                   : Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro

Perguruan tinggi         : Universitas Teknologi Yogyakarta

E-mail                            : pegyoliviadheanty816@gmail.com

OWNER 3

Nama                                : Dini Prawesthi

Tempat/Tanggal Lahir  : Kebumen, 21 Januari 2000

Agama                             : Islam

Jenis Kelamin                : Perempuan

Fak/Jurusan                  : Fakultas Teknologi Informasi dan Elektro

Perguruan Tinggi       : Universitas Teknologi Yogyakarta 

E-mail                           : Dinipwt21@gmail.com